KERRO TARINASI!

Polkuja, teitä, suoria ja mutkia, on nettiarjessa on yhtä monta kuin on ihmisiä. Jokaisen polku on omanlainen. Millaista on ollut sinun elosi ja olosi nettiarjessa? Haluaisitko kertoa siitä? Vastaanotamme ja julkaisemme mielellämme tarinoita nettiarjesta. Toivomme ensisijaisesti tarinoita ikäihmisten elosta, olosta ja poluista nettiarjessa, koska ikäihmiset ovat projektimme ensisijainen kohderyhmä. Polkusi voi olla esim. netin käyttöä […]

Lue lisää

Kerro mielipiteesi internetistä

Kysely on päättynyt! Selvittääksemme ikäihmisten mielipiteitä internetistä, teimme pienen kyselyn. Tästä linkistä pääset kyselylomakkeeseen, jossa on muutamia kysymyksiä nettiin liittyen. Kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, vaan kaikki mielipiteet ovat arvokkaita. Hyödynnämme vastauksia projektin suunnittelussa ja viestinnässä, tuloksia julkaistaan tällä sivulla maaliskuun aikana. Vastaukset kyselyyn ovat nimettömiä, eikä niistä voi tunnistaa vastaajaa. Olemme erittäin […]

Lue lisää

Mitä on digimediasivistys?

Netti on muutakin kuin tekniikkaa… Nettimaailmassa toimiminen edellyttää kansalaisilta uudenlaista yleissivistystä tai yleissivistyksen päivittämistä. Nettimaailmaa koskeva yleissivistys on paljon muutakin kuin teknisiä taitoja. Se on kokonaisuuksia käsittävää ymmärrystä nettimaailmasta ja sen taustalla vaikuttavista ilmiöistä. Nettimaailmaa koskeva yleissivistys tai digimediasivistys muodostuu opituista tiedoista, taidoista ja hyvistä tavoista. Yleissivistyksellä tarkoitetaan sellaista tieto- ja taitomäärää, joka kansalaisen olisi […]

Lue lisää

Tiedon löytämisen taito

Monenmoista sisältöä pursuavassa nettimaailmassamme tiedon löytämisen taito on kenties yksi tärkeimpiä taitojamme. Usein sanotaan, että internetistä voi löytää lähes kaiken tai ei mitään. Juju piilee siinä, että tietoa täytyy osata etsiä, jotta sen löytäisi. Tiedon löytämisen taito kehittyy harjoittelun kautta, mutta kärsivällisyyttä tarvitaan taitojen karttuessakin. Aika ajoin kokeneistakin tiedonetsijöistä tuntuu, että tiedonhaku internetistä on kuin neulan etsimistä heinäsuovasta.

Lue lisää

Oppimisesta nettiarjessa

Meillä jokaisella on ”oma arkemme”, mutta ”muiden arki” ympäröi meitä. Muiden ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskuntien arki vaikuttaa meihin, kuten maailmantalous, ilmastonmuutos ja tekniikan kehitys. Elämme nettiarjessa, haluamme tai emme, käytämme nettiä tai emme. Miten nettiarki näyttäytyy sinulle? Miltä opinpolkusi näyttää? Oletko seurannut sivusta muiden opinpolkuja? Oletko oppinut kenties jotain seurailun tuloksena? Oletko opetellut itse netin […]

Lue lisää

Netikäs -mediasivistysmateriaali

Netikäs -projekti sai alkusysäyksensä Lähiverkko -projektista, jossa kehitettiin muun muassa ”Netikäs -mediasivistysmateriaali” ikäihmisille. Netikäs-mediasivistysmateriaali on LähiVerkko-projektin ja ison ryhmän asiantuntijoita yhteisesti toteuttama materiaalipaketti. Netikäs -mediasivistysmateriaalit auttavat alkuun tämän päivän mediamaailman ymmärtämisessä. Materiaaleissa on kerrottu verkossa toimimisesta arkisella kielellä ja sen avulla voit yksin tai yhdessä muiden kanssa opetella uusia asioita. Se on suunnattu erityisesti ikäihmisille, […]

Lue lisää

Mediasivistys on hyödyllinen kansalaistaito

Arjen toiminta ja palvelut ovat siirtyneet yhä enemmän verkkoon. Moni käyttää sosiaalista mediaa ja verkkopalveluja vuorovaikutukseen toisten kanssa, tiedon saamiseen, ajankohtaisten asioiden seuraamiseen tai asioiden hoitamiseen. Verkossa tarpeen ovat myös taidot ymmärtää internetin kieltä, tulkita ja ymmärtää sisältöjä ja niiden luotettavuutta sekä osallistua internetissä käytävään keskusteluun. Mediasivistyksessä on kyse juuri näistä taidoista, ei siis teknisten vempainten käytöstä. Mediasivistykseen liittyvät nettitiedot ja -taidot ovat nykypäivän kansalaistaitoja, joita tarvitaan toimimiseen ja vaikuttamiseen tietoyhteiskunnassa. Mediasivistyksestä on hyötyä jokaiselle nettiä käyttävälle tai sen käyttöä aloittelevalle.

Lue lisää