Mitä on digimediasivistys?

Netti on muutakin kuin tekniikkaa… Nettimaailmassa toimiminen edellyttää kansalaisilta uudenlaista yleissivistystä tai yleissivistyksen päivittämistä. Nettimaailmaa koskeva yleissivistys on paljon muutakin kuin teknisiä taitoja. Se on kokonaisuuksia käsittävää ymmärrystä nettimaailmasta ja sen taustalla vaikuttavista ilmiöistä. Nettimaailmaa koskeva yleissivistys tai digimediasivistys muodostuu opituista tiedoista, taidoista ja hyvistä tavoista. Yleissivistyksellä tarkoitetaan sellaista tieto- ja taitomäärää, joka kansalaisen olisi […]

Lue lisää

Netikäs -mediasivistysmateriaali

Netikäs -projekti sai alkusysäyksensä Lähiverkko -projektista, jossa kehitettiin muun muassa ”Netikäs -mediasivistysmateriaali” ikäihmisille. Netikäs-mediasivistysmateriaali on LähiVerkko-projektin ja ison ryhmän asiantuntijoita yhteisesti toteuttama materiaalipaketti. Netikäs -mediasivistysmateriaalit auttavat alkuun tämän päivän mediamaailman ymmärtämisessä. Materiaaleissa on kerrottu verkossa toimimisesta arkisella kielellä ja sen avulla voit yksin tai yhdessä muiden kanssa opetella uusia asioita. Se on suunnattu erityisesti ikäihmisille, […]

Lue lisää

Mediasivistys on hyödyllinen kansalaistaito

Arjen toiminta ja palvelut ovat siirtyneet yhä enemmän verkkoon. Moni käyttää sosiaalista mediaa ja verkkopalveluja vuorovaikutukseen toisten kanssa, tiedon saamiseen, ajankohtaisten asioiden seuraamiseen tai asioiden hoitamiseen. Verkossa tarpeen ovat myös taidot ymmärtää internetin kieltä, tulkita ja ymmärtää sisältöjä ja niiden luotettavuutta sekä osallistua internetissä käytävään keskusteluun. Mediasivistyksessä on kyse juuri näistä taidoista, ei siis teknisten vempainten käytöstä. Mediasivistykseen liittyvät nettitiedot ja -taidot ovat nykypäivän kansalaistaitoja, joita tarvitaan toimimiseen ja vaikuttamiseen tietoyhteiskunnassa. Mediasivistyksestä on hyötyä jokaiselle nettiä käyttävälle tai sen käyttöä aloittelevalle.

Lue lisää